Omgaan met mensen op basis medemenselijkheid

Wij kunnen mensen op heel verschillende manieren tegemoet treden. Je kunt de ander benaderen vanuit de hoogte. Als je een belangrijke positie hebt kun je op mensen neerkijken. Op die manier met mensen omgaan. Ook mensen die het geluk hebben veel te weten kunnen met mensen die dit geluk niet hebben met een zekere minachting bezien. Mensen die rijk zijn, alles hebben wat ze maar willen hebben, kunnen mensen die arm zijn als sukkelaars benaderen. Zij creëren met hun omgang een tweedeling in de samenleving. De geluksvogels en de pechvogels of nog erger: de winners en de losers. Zij zetten grote groepen mensen in de hoek. Zij bestempelen hen als zwakkelingen. Deze mensen worden door de tijd heen door die geluksvogels ziek gemaakt. Terwijl in feite de trotse en hooghartige mensen de eigenlijke zieken zijn. Zij maken zich groot over de rug van de ander. Wat ze hebben, kunnen en weten hebben ze toch ook dankzij de mensen die het hun gegeven, geleerd hebben. Vanwaar die trots? Met welk recht verheffen zij zich boven anderen?

Zij zouden de diepe waarde van oprechte medemenselijkheid moeten leren kennen en hanteren. Iedere mens is uniek. Iedere mens is gelijkwaardig. Juist op grond van zijn mens zijn. Gelijkwaardig met elkaar omgaan geeft gelijkwaardige kansen. Stel je echt open voor de ander. Luister naar de ander. Waardeer de ander om wie hij of zij is. Bevestig de ander in zijn uniek mens zijn. Door zo met mensen om te gaan doe je ook recht aan jezelf. Je maakt je groot door de ander groot te maken. Je maakt jezelf rijk door de ander in zijn rijkdom te zien. Je leert vaardigheden door ze in de ander te zien en te bevestigen. Door zo om te gaan met mensen bouw je de samenleving op in plaats van haar te verzieken. Een gemeenschap, een groep van mensen waarin men op basis van gelijkwaardigheid communiceert met elkaar zal een krachtige gemeenschap, een sterke groep zijn. Daar kunnen de kwaliteiten van de personen groeien en daar kan men komen tot diepe ontmoetingen die helend, opbouwend en vernieuwend zullen zijn.

 

Bisschop Antoon Hurkmans

Rector van de Friezenkerk in Rome

ahurkmans@bisdomdenbosch.nl