Dankbaar mag ik mijn Woord van de week beginnen met u uit te nodigen voor de zondagsmis in de Friezenkerk. Zondag om 10.00 uur bent u welkom in de Friezenkerk om de historische uitleg over onze kerk te volgen. Om 10.30 uur begint de viering van de Hoogmis. Natuurlijk met alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn. Op dinsdag van 15.00 uur tot 18.00 uur is de kerk open voor gebed, voor een pastoraal gesprek en voor bezichtiging. Kom gerust langs. Er wordt op u gewacht.

Het Pinksterfeest dat de vervulling is van het Paasfeest loopt, je zou kunnen zeggen, als vanzelf over in het Feest van de Heilige Drie-eenheid. Dit is het Feest waarop we vieren dat wij geloven in een God, die we kennen in drie personen. God is God, maar er is meer van te zeggen. God heeft zich aan ons laten kennen. Hij heeft zich opengelegd voor ons. Hij heeft zich geopenbaard. Vooral in Jezus Christus. Die heeft zich laten kennen als de Zoon van God. De Zoon van de Vader. In zijn gebed sprak Jezus met zijn Vader. Hij heeft aan de mensen verteld over zijn Vader. Bijvoorbeeld in het verhaal van de verloren zoon. De vader uit deze parabel is God de Vader. Toen Jezus terugging van deze aarde naar de hemel, ging Hij terug naar de Vader. Zijn leerlingen, allen die in Hem geloofden, heeft Hij niet alleen willen laten. Met mijn Vader, was zijn belofte, stuur Ik jullie de heilige Geest die voor altijd bij jullie zal zijn. De heilige Geest is de derde persoon van God. Hij brengt God dichtbij. Hij woont in ons.

Wij zijn gedoopt in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. We worden getekend met het kruisteken. Ons leven is ondergedompeld in het wonderlijk grote geheim van God. Als we sterven wordt ons lichaam getekend met het kruisteken. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Heel ons leven is omvat door onze God die zich aan ons heeft geopenbaard. De Vader heeft uit liefde alles geschapen. In die liefde ligt ons doel en de zin van ons leven. De Zoon heeft ons verlost uit onze zonden en van de dood. Door de heilige Geest kunnen wij leven zoals God dat van ons wil. Hij helpt ons van binnenuit. Hij woont in ons. Met God werken we aan de voltooiing van alles wat is. Dit doen we met God. Zijn leven is ons leven.

Godsdienstig leven groeit. Het heeft tijd nodig. Onze geest moet ontvankelijk zijn voor goddelijk leven. Dit vraagt stilte. Het vraagt gebed. Het komt tot ons als we een familiaire band aangaan met Jezus. Hij brengt ons thuis bij de Vader. Door Hem komen we tot de heilige Geest. Die band met Jezus groeit door te lezen in de H. Schrift. Door naar de Kerk te gaan. Het vraagt inzet. Maar het is de mooiste en rijkste weg die een mens kan gaan. De weg naar en met God. God is liefde en wil ons thuis doen zijn in zijn liefde. Dat is, in de diepste zin, het doel en de zin van ons leven.

Moge het Feest van de Heilige Drie-eenheid uw hart raken.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl