Liturgie Pinksteren
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Voorbeden.
Preek Pinksteren 2020. door EP Johan Verschueren S.J