Deze zondag, 21 juni, is een bijzondere dag in de jaarkring. Het is de langste dag van het jaar. De zon is zo vroeg als mogelijk op en zo laat als mogelijk gaat ze weer onder. Een dag met veel licht. Op deze dag begint de zomer. Veel mensen merken dat aan hun gestel. Ze zijn vroeg wakker en gaan liever wat laat naar bed. In Italië geldt dit nog meer dan in Nederland. Het wordt warm. Geen tijd om te slapen. De middagslaap kan daarentegen intens zijn en heel goed van pas komen. Het is de tijd die toch niet geschikt is voor activiteiten. Je merkt het: de mens wordt als het ware aangeraden mee te bewegen met de natuur.

Dit meebewegen is in veel zaken aan te bevelen. Starre mensen zijn vaak moeilijk voor zichzelf en voor anderen. Wat rekening houden met elkaar maakt het leven zoveel gemakkelijker. Met eten en drinken kun je meestal makkelijk wat aanpassen. Wat is er? Wat zijn jullie gewoon? Ook in tijdsbesteding is aanpassen en meebewegen met de anderen goed mogelijk. Het is een vorm van sociaal zijn. Fanatiek op je strepen staan is bijna nooit goed. Luisteren naar de ander, rekening houden met de ander, omzien naar de ander is sociaal zijn. Je bent niet alleen op de wereld. Ook in het denken is een zekere openheid en het meebewegen heilzaam. De ander hoeft niet per se naar jouw poppen te dansen. Geef de ander de kans ook eens richting aan te geven.

Het meebewegen hoeft niet te staan tegenover principes hebben. Aan het verschil tussen goed en kwaad mag je, moet je vasthouden. In het burgerlijk wetboek omschrijft men wat goed is en wat kwaad is. Dit moet men in de samenleving weten. Ook Godsdiensten omschrijven wat wel kan en wat niet kan. Het is ook geschreven in ons geweten. Mensen die een normale vorming hebben gehad weten vanuit hun geweten wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Doorgaans laat het goede en het kwade niet met zich spotten. Een beetje goed en een beetje kwaad bestaat eigenlijk niet. Iets is goed of kwaad. Wanneer we duidelijk weten te kiezen voor het goede en tegen het kwade dan kunnen we makkelijk in het leven van alle dag wat meebewegen. Trouwens, een mooie zomer toegewenst. Dat de Zon der gerechtigheid mag stralen in uw leven.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl