In de geschiedenis van de Kerk kennen wij een lange periode van herbronnen. Niet zomaar betreden paden gaan, maar zoeken naar teksten waaruit het oorspronkelijk Christelijk leven stroomt. Het ging onder andere om de bronteksten, de oudste handschriften, van de Bijbel om die opnieuw te bestuderen en op schrift te stellen. Om het samenstellen van nieuwe kritische uitgaven van het theologisch en liturgisch werk van de Kerkvaders. Met weer wetenschap over hun leefomgeving. Ook de liturgische teksten en vormgeving werden opnieuw onderworpen aan studie vanuit een context waarin men veel meer kennis van zaken had. De levens van de grote heiligen in de geschiedenis van de Kerk hernam men in tal van kritische studies. Evenzo het werk van de grote theologen en geestelijke schrijvers. Het resultaat van die herbronning was heropleving van het geloof. Men ging er nieuw tegen aan kijken. Het Tweede Vaticaans Concilie is daar in feite een vrucht van.

Nu stelt de Coronacrisis ons voor grote uitdagingen. Het gewone kerkelijk leven heeft een flinke periode stilgelegen. Persoonlijk hebben we ons leven wel of niet verbonden met de Kerk, met Christus, ingericht. Nu staan we voor de vraag of we de zondag weer gaan vieren met de Eucharistie? Maken we er tijd voor? Geven we daarmee opnieuw zin aan ons leven? Wil ik Christus in de Eucharistie ontmoeten en daardoor mijn leven richting en zin geven? Wil ik mijn weg met medemensen gaan die Jezus een plaats geven in hun leven? Blijf ik kiezen voor de opdracht te geloven in Jezus, als Zoon van God? Wil ik daarvan getuigen in mijn gezin en in de kring van mensen die ik ontmoet?

Die vragen stellen kan vernieuwend werken. Het is opnieuw naar de bronnen van ons leven gaan. Het mooiste wat u vindt is dat God liefde is. Wie zich voor Hem opent blijft in de liefde. In de liefde die sterker is dan de dood. Als mensen kunnen we elkaar veel liefde geven, maar vaak schieten we te kort. Daarom is het rijk ook in God geborgen te zijn. Zijn liefde gaat alles te boven.

Zondag is de Friezenkerk van voor 10.00 uur open. Om 10.00 uur begint de historische uitleg over de kerk en haar band met Nederland. Om 10.30 uur vieren we de Eucharistie. Na de viering kunnen we elkaar op gepaste afstand begroeten op het kerkplein en om 12.00 uur ons aansluiten bij de gemeenschap op het St. Pietersplein waar paus Franciscus ons voorgaat bij het bidden van de Engel des Heren. Dinsdag is de kerk van 15.00 uur tot 18.00 uur open voor gebed, voor een pastoraal gesprek en voor bezichtiging. U bent van harte welkom.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

page1image64184576