Er zijn mensen die bijna kinderlijk eenvoudig geloven en er op die manier mee om gaan. Voor anderen is het moeilijker overal in en achter alles God te zien. Misschien is het belangrijk naar een belangrijk beginsel te zoeken en vandaaruit je geloof te beleven. Het woord ‘omvormen’ is voor mij belangrijk. Groeien naar meer vertrouwen, naar een vaste hoop en groeien in een alles vernieuwende liefde. Ons leven, het samenleven vraagt omvorming. Christus helpt ons nieuwe mensen te worden. Door zijn Woord nodigt Hij ons er toe uit, door de Sacramenten bewerkt Hij die omvorming. In de Eucharistie brengt Hij ons bij God. Hij geeft ons Zijn vertrouwen. In Hem rijkt onze hoop tot in de hemel. In Hem zijn, in de communie, is ook in Zijn liefde zijn en groeien. In de Biecht maakt Hij ons helemaal vrij van zonden. We kunnen nieuw leven. We blijven mensen. Terugvallen in al te menselijk leven. Daarom is trouw aan de sacramenten, trouw aan het luisteren naar Jezus’ Woord, trouw aan het gebed, belangrijk. In die trouw worden we steeds dieper omgevormd in Christus; wordt ons leven steeds makkelijker en mooier. Omvorming, groeien, dat is geloven in de praktijk. Niet verstarren. Niet denken het wordt toch niks. Niet de hoop opgeven. Dit is belangrijk voor je relaties. In je huwelijk, in je relatie met je kinderen moet je blijven groeien. Oplettend zijn. Steeds opnieuw luisteren. De ander telkens verrassen. Zoeken naar groeimogelijkheden. Dit alles met het doel te groeien in vertrouwen, toe te nemen in hoopvol zijn en meer en meer gericht zijn op de ander, op de zichzelf vergetende liefde. Mijn geloof groeit doordat ik me concentreer op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, op Maria en de Eucharistie, op geloven, hopen en liefde, op de ander en op omvormen. God helpt, maar je medewerking en je eigen verantwoordelijkheid blijven overeind.

Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Romea
hurkmans@bisdomdenbosch.nl

page1image35017600