GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL
gedurende de pandemie

U kondigde in het jaar 590,
toen in Rome de pest woedde,
het einde van de ziekte aan,
toen u verscheen boven de Engelenburcht
en als teken van het einde van de epidemie
het zwaard in de schede stak.
Paus Gregorius de Grote mocht u zien
op het moment dat de bidprocessie,
die vertrokken was uit de Santa Maria Maggiore,
de Tiber naderde en deze overstak naar de St. Pieter.

Ook nu is er een pandemie uitgebroken.
Niet alleen Rome en Italië,
maar talloze landen van de wereld zijn getroffen,
nu zelfs in een tweede golf.
Er zijn veel slachtoffers, zieken en gestorvenen.
Velen moeten in isolement verblijven
zonder contact met hun dierbaren.
Er is angst en onzekerheid.
Het maatschappelijk leven is ontwricht en verlamd.

Heilige aartsengel,
zie hoe de mensheid en het volk van God lijden onder deze plaag.
Wij vragen u: geef, dat het virus aan kracht gaat inboeten
en dat de dag van het einde van de plaag nabij komt.

Moge onze samenleving uit de epidemie tot voorschijn komen,
gesterkt in haar wil om het zwaard van oorlog, geweldpleging en van het kwetsende woord, niet alleen in de schede te steken,
maar ook tot ploegijzers om te smeden,
zodat onze aarde weer die vruchtbare akker wordt,
waar liefde, vriendschap, trouw, hulpvaardigheid en barmhartigheid
onder de mensen opbloeien.

Dit vragen we u, het oog gericht op het altaarschilderij met uw beeltenis.
Moedige strijder,
kom ons te hulp en geef nieuwe toekomst aan onze beproefde mensheid en aan allen,
die samen met u, – geheten Mi-ka-el (‘Wie is als God’), –
de eer van God willen hooghouden,
die is: Vader, Zoon en Heilige Geest
gisteren en vandaag,
tot in de eeuwen der eeuwen.

AMEN.