Mgr. van den Hende maakte op 24 december 2020 bekend dat het Vicariaat Rome op voordracht van
de Nederlandse bisschoppenconferentie Antoine Bodar heeft benoemd tot nieuwe
rector van de Friezenkerk. Bodar volgt daarmee Mgr. Hurkmans op die sinds zijn emeritaat als bisschop van
‘s-Hertogenbosch (in 2016) rector is geweest. Hier vindt u de volledige tekst van de bekendmaking.