• Celebrant: rector
  • Zang: Zr. Elly van Dijk, Jacob Winter, pater Johan Verschueren S.J., Daan van der Schaft
  • Orgel: pater Pierre-Paul Walraet