Foto: Ambassadeur mevrouw Weijers met op de achtergrond paus Adrianus VI.

“De Friezenkerk heeft een belangrijke rol in Rome” benadrukt mevrouw Caroline Weijers. Zij is sinds 2018 ambassadeur voor Nederland bij de Heilige Stoel in Rome. In die hoedanigheid heeft zij contact met allerlei entiteiten en organisaties waaronder de Friezenkerk.

“Allereerst is het natuurlijk een kerk, met een bijzondere en rijke geschiedenis. Maar gezien de locatie vervult het ook een hele bijzondere functie in het sociale verkeer voor de Nederlanders in en rondom Rome, ook voor niet katholieken en niet gelovigen. Tot slot,” zo zegt Weijers, “is het een belangrijke kerk voor Nederlandse bezoekers aan Rome, de pelgrims en toeristen. Het is heel mooi dat al deze functies van de Friezenkerk naast elkaar bestaan.”

“De Friezenkerk is een belangrijke kerk voor Nederlandse bezoekers aan Rome, de pelgrims en toeristen.”

Verwelkomend en bijzonder

Een aantal keer per jaar gaat de ambassadeur naar de mis in de Friezenkerk. In de pre-covid-tijd maakte ze mee hoe pelgrims na de viering naar voren kwamen om hun oorkonde in ontvangst te nemen. “Destijds”, zo vertelt Weijers, “was er een stel dat samen met hun hond naar voren werd geroepen. De toenmalige rector, bisschop Hurkmans besteedde veel aandacht, niet alleen aan hen, maar ook aan hun hond. Dit vond ik zo verwelkomend.  Een andere heel persoonlijke herinnering die ik aan de Friezenkerk heb, is de viering met Allerzielen. De mis werd gecelebreerd door Antoine Bodar. Aangezien mijn vader een paar maanden daarvoor overleden was, had die mis een extra lading voor mij. Dat was ontroerend en bijzonder.

Iter Europaeum

Om 50 jaar diplomatieke relaties tussen de Europese Unie (EU) en haar voorgangers, en de Heilige Stoel te vieren is Iter Europaeum ontwikkeld. Het is een project dat loopt van 9 mei tot en met 27 juni a.s. waarbij kerken worden betrokken. Ambassadeur Weijers legt uit: “Alle 27 EU-lidstaten hebben een kerk gekozen. Vaak een kerk met een hoog cultureel erfgoed en met een speciale betekenis voor het desbetreffende land. Bijvoorbeeld omdat een bijzondere landgenoot er begraven ligt of een kunstenaar van dat land werken heeft gemaakt die zich in die kerk bevinden.” De keuze van Nederland voor de Friezenkerk, met zijn oude en hechte geschiedenis en de band met de Nederlandse gemeenschap, lag voor de hand. Maar mevrouw Weijers geeft aan dat ook de Santa Maria dell’Anima een bijzondere betekenis voor Nederland heeft. Tenslotte is deze ooit rond 1400 gesticht door een echtpaar uit Dordrecht en bevindt er zich de graftombe van de enige Nederlandse paus, paus Adrianus VI. “In goed overleg,” zo vertelt Weijers, “is deze door Oostenrijk geclaimd. En de specifieke Nederlandse hoogtepunten zijn meegenomen in hun publicitair materiaal.”

“Alle 27 EU-lidstaten hebben een kerk gekozen. Vaak een kerk met een hoog cultureel erfgoed en met een speciale betekenis voor het desbetreffende land.”

50 Jaar diplomatieke betrekkingen

Niet voor niets wordt 50 jaar diplomatieke relaties tussen EU en de Heilige Stoel gevierd. De ambassadeur legt uit dat de Heilige Stoel wereldwijd een hele belangrijke speler is. “Denk maar aan de paus, zijn positie en uitstraling, en zijn 1,3 miljard katholieke gelovigen als ‘volgers’. En dan heb ik het wereldwijde netwerk nog niet genoemd: de eigen apostolische nuntii, de priesters, paters, zusters, de katholieke organisaties, die werken aan de caritas of bijvoorbeeld emancipatie van kwetsbare groepen.” Volgens mevrouw Weijers zijn speerpunten van de Heilige Stoel zoals vrede en veiligheid, mensenrechten, klimaat en milieu ook voor Nederland belangrijke punten.

“Een speciaal programma waarbij de schijnwerpers iedere zondag op een paar verschillende kerken worden gericht.”

Kerken in de schijnwerpers

Tijdens Iter Europaeum zijn in de uitgekozen kerken panelen neergezet met uitleg over de bijzondere band met het EU-land en de rol van de kerk. Weijers: “Ook daarop worden de betrekkingen tussen de EU en de Heilige Stoel uitgelegd. De teksten zijn in de nationale taal, in het Italiaans en vaak in het Engels of Frans zodat bezoekers het kunnen lezen. Ook worden er rondleidingen aangeboden door de kerken zelf en is er een speciaal programma opgezet waarbij de schijnwerpers iedere zondag op een paar verschillende kerken worden gericht. Door de website (https://www.itereuropaeum.eu) en het gidsje dat op de website staat wordt de informatie breder bekend. Dit stimuleert om in deze bijzondere kerken een kijkje te gaan nemen. Dat geldt ook voor mijzelf en voor collega ambassadeurs.”

27 juni de Friezenkerk

Op 27 juni is de afsluiting van Iter Europaeum en staat de Friezenkerk in de belangstelling. Ambassadeur Weijers verwacht dat vanuit de Nederlandse gemeenschap de opkomst wel eens groot zou kunnen zijn. Weijers over het programma: “Om 10.30 u zal, als gebruikelijk, de mis gecelebreerd worden door de rector Antoine Bodar en om 12.15 u worden ook andere bezoekers door hem welkom geheten. Vervolgens zal diaken Kees van Duin een rondleiding geven, waarna wij als ambassade nog een hapje en een drankje aanbieden. Naast de Friezenkerk zullen die zondag ook de De Campo Santo Teutonico en het Slovaaks college in de bijzondere belangstelling staan.”

2022: Adrianus jaar

De ambassadeur blikt op ons verzoek graag vast vooruit naar 2022. Dan is het 500 jaar geleden dat Adriaan Floriszoon Boeyens tot de enige Nederlandse paus is gekozen: Adrianus VI. Mevrouw Weijers vertelt dat ook dit bijzondere feit niet zomaar voorbij zal gaan. “Al is Adrianus VI maar kort paus geweest, hij heeft wel een belangrijke rol gespeeld. Hij straalde een zekere soberheid uit, waarbij ik overeenkomsten zie met de huidige paus. Er wordt hard gewerkt aan diverse activiteiten en conferenties hier in Rome. Ook verschillende organisaties in Nederland zijn er mee bezig. We hebben goede hoop een bescheiden tentoonstelling in de Vaticaanse musea te hebben en een bescheiden tentoonstelling in de Vaticaanse bibliotheek. De Friezenkerk zal hier zeker ook een rol bij spelen.”

“De Friezenkerk speelt een belangrijke rol als kerk maar ook als cultureel en historisch verschijnsel. Daarom moet die ondersteund worden en raad ik eenieder aan om Vriend te worden.”

Vriend van de Friezenkerk

Over Vriend worden van de Friezenkerk is ambassadeur Weijers heel duidelijk: “Met volle overtuiging kan ik zeggen dat de Friezenkerk een belangrijke rol speelt als kerk maar ook als cultureel en historisch verschijnsel. Daarom moet die ondersteund worden en raad ik eenieder aan om Vriend te worden. Ik herinner me nog goed het feest van de gerestaureerde klokken. Door deze en andere restauraties zorgen we ervoor dat het gebouw ook fysiek in goede conditie blijft zodat het dat verwelkomende huis kan zijn én kan blijven.”

José Sluiter

Wilt u ook de Friezenkerk ondersteunen? Meldt u aan als Vriend of scan de QR code hieronder en maak uw gift over. Elk bedrag is welkom!

Bij voorbaat dank!