^ Monsignor Orazio Pepe tijdens een conferentie. Foto: YouTube

Paus Franciscus heeft onlangs monseigneur Orazio Pepe benoemd tot secretaris van de Fabbrica di San Pietro, de instelling die ook ‘onze’ kerk van Ss. Michele e Magno onder haar hoede heeft, namens de paus en het kapittel van de St. Pieter.

Mgr. Pepe is daarmee de opvolger van mgr. Vittorio Lanzani, die dit voorjaar afscheid heeft genomen als delegato van de Fabbrica. Gedurende vele jaren is mgr. Lanzani verantwoordelijk geweest voor de Friezenkerk. In die hoedanigheid hebben het Willibrordcentrum en de Vrienden van de Friezenkerk vaak met hem mogen samenwerken. Wij zijn mgr. Lanzani dankbaar voor zijn warme interesse voor de kerk en voor zijn steun bij de projecten van restauratie en onderhoud door de Nederlandse gemeenschap van de Friezenkerk.

Wij feliciteren mgr. Pepe met zijn benoeming en hopen in de toekomst een even vruchtbare samenwerking met hem te mogen ontwikkelen in de zorg voor het kerkgebouw dat ons zo dierbaar is geworden.