• Celebrant: Antoine Bodar
  • Concelebranten: Eric van Teijlingen, Eugene Jongerden, Bisdom Haarlem-Amsterdam
  • Diaken: Kees van Duin
  • Zang: Zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Carine Woltring

 

 

Foto’s Teresa Murkens