De Vrienden hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van mgr. Rud Smit, van 1995 tot 2003 rector van de Friezenkerk. Allen die hem in en rond de kerk hebben ontmoet, herinneren zich een gastvrije pastor, die Nederlanders met zeer uiteenlopende achtergronden met open armen ontving. In zijn doordachte en doorleefde preken was de centrale gedachte altijd dat het evangelie een blijde boodschap is. De projecten die hij met steun van de Vrienden in de kerk liet uitvoeren, waren gevoed door zijn creatieve ideeën. Zo is de unieke gedachtenismuur van Friese kloostermoppen in de kapel boven de Heilige Trap onder zijn leiding tot stand gekomen. Typerend voor hem was zijn reactie op de verheffing tot ‘Kapelaan van Zijne Heiligheid’ bij zijn afscheid van de Friezenkerk in 2003: ” ‘ik màg me nu monseigneur noemen, maar het hoeft niet; ik màg paars dragen maar het hoeft niet!” De Vrienden gedenken Rud Smit in grote dankbaarheid.

Sible de Blaauw