• Celebrant: Antoine Bodar
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: zr. Elly van Dijk FDNSC, Jacob Winter, Johan Verschueren S.J.

 

 

Foto’s Teresa Murkens