• Celebrant: Antoine Bodar
  • Concelebranten: Dirk Smet, rector Belgisch College, Mathias Dick uit Gent, België
  • Diaken: Kees van Duin

 

 

Foto’s Teresa Murkens