• Celebrant: Mgr. Hans van den Hende
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Jeroen Bogaarts
  • Zang: Schola Traiectina uit Utrecht
  • Lezingen: Kirsten Kristiansen en Gerhard Tebbenhof
  • Voorbeden: Teresa Murkens

 

 

Foto’s van Teresa en Margot