• Celebrant: Antoine Bodar
  • Concelebranten: Johan Goris, pastoor S.Petrus parochie Eindhoven; pater Anton-Marie Milh O.P, Leuven; Harry Quaedvlieg, Roermond
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: pater Tiemen Brouwer O.P, pater Johan Verschueren S.J., pater Pierre-Paul Walraet O.S.C.

 

  • Eerste lezing: Esther Mesters uit Eindhoven
  • Tweede lezing: Daniëlle van der Ven uit Eindhoven
  • Koffie: Annely Pruim