• Celebrant: E.H. Antoine Bodar, rector Friezenkerk
  • Diaken: Kees van Duin
  • Orgel: Sander Evers
  • Zang: pater Tiemen Brouwer O.P., Zr. Lambertine Philipsen S.S.P.C.

 

 

Foto’s van Teresa Murkens