• Celebrant: Antoine Bodar, rector
  • Concelebranten: E.H. Roderick vonhögen, E.H. Mathias Dick
  • Diaken: Kees van Duin
  • Zang:  Tiemen Brouwer O.P., Jacob Winter

Liturgie
Evangelie
Voorbeden

Foto’s door Teresa Murkens