Paus Franciscus met bisschop Jan Hendriks, Eric Fennis (deken van Amsterdam) en Annemieke Ruigrok (ambassadeur van Nederland bij de Heilige Stoel).Ook bestuursleden van de Vrienden van de Friezenkerk Ed Nijpels en Maria Martens waren aanwezig.
Foto: Vatican Media

Paus Franciscus ontving begin mei vijftig personen uit Amsterdam voor een besloten audiëntie in Rome. Daar waren bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam, deken Eric Fennis en koor Diga Maris van de Nicolaasbasiliek bij. Die laatste kwam tweemaal op bezoek in de Friezenkerk. Het Amsterdamse koor gaf een prachtig concert en luisterde een feestelijke mis in ‘onze’ Romeinse kerk voor Nederlanders, muzikaal op. Voorzitter van de Vrienden van de Friezenkerk Ed Nijpels en bestuurslid Maria Martens waren hierbij.

‘Het was gezien zijn drukke schema al bijzonder dat de paus de Amsterdamse delegatie in een particuliere audiëntie wilde ontvangen,’ zegt Ed Nijpels. ‘De avond voorafgaand aan de audiëntie verzorgde het koor van de Amsterdamse Nicolaasbasiliek een prachtig concert in de Friezenkerk. Er was ook een toespraak van aartsbisschop Paul Gallagher en een welkomstwoord van de bisschop van Haarlem-Amsterdam.’

Maria Martens vult aan: ‘Het was daarnaast ook een constructief bezoek. Het gaf de mogelijkheid om in de marge van de festiviteiten met diverse mensen die betrokken zijn bij de Friezenkerk te spreken over ontwikkelingen en uitdagingen in de Friezenkerk. De kerk is van het Vaticaan. Nederland mag die gebruiken. Dan is het altijd goed om contacten te onderhouden en kijken hoe wij als stichting van dienst kunnen zijn. Het was tevens een nuttig bezoek omdat het goed is om deze mensen te spreken. Kortom: een aangenaam bezoek vanwege het weerzien van vele betrokkenen.’

Indrukwekkend
Nijpels en Martens mochten bij de besloten audiëntie met de paus aanwezig zijn. Een indrukwekkend moment, aldus Nijpels. ‘Het was de eerste keer dat ik een paus heb bezocht buiten het bekende moment op zondag waar je de paus vanuit de verte vanaf de trappen van de Friezenkerk kunt aanschouwen en beluisteren. Ik vond de audiëntie heel bijzonder, het is toch één van de wereldleiders met gezag en moraliteit in deze barre tijden.’ ‘Indrukwekkend hoe hij voor elke groep en voor ieder van ons speciale aandacht had en uitstraalde dankbaar en blij te zijn met je bezoek terwijl het juist voor ons een voorrecht was,’ aldus Martens.

‘Indrukwekkend hoe hij voor elke groep en voor ieder van ons speciale aandacht had’