Liturgie
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Inleidend woord  E.P. Guido Gockel M.H.M.
Preek Sacramentsdag E.P. Guido Gockel M.H.M.
Voorbeden