Welkom Antoine Bodar

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Friezenkerk wenst Antoine Bodar veel geluk in zijn nieuwe functie als rector van de Friezenkerk. Voorzitter Ed Nijpels schrijft aan Antoine Bodar: “Wij zien uit naar een vruchtbare en constructieve samenwerking met u...
Persoonlijke ontmoeting in de Friezenkerk

Persoonlijke ontmoeting in de Friezenkerk

In 2017 kwamen wij al wandelend/pelgrimerend in Rome aan. Een tocht in etappes, verdeeld over enkele jaren. De start was Amsterdam, ons eindpunt de pauselijke aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen, de oudste van de pauselijke basilieken in Rome. Voor onze oorkonde...

Artikel over restauratie klokken van de Friezenkerk

Artikel in het tijdschrift van het Utrechtsklokkenluidersgilde over restauratie klokken van de Friezenkerk Geuns, Sjoerd van_Kerk van de Friezen klokken_Luid en Duidelijk 39 2020 Ed Nijpels luidt de lokken voor de eerste keer na de...
De klokken gaan weer luiden

De klokken gaan weer luiden

Dankzij een genereuze schenking van de Abe Bonnema stichting uit Leeuwarden kunnen de klokken van de Friezenkerk in november weer gaan luiden. De kerk is inmiddels met steun van de ‘Vrienden van de Friezenkerk in Rome’ in Nederland prachtig gerestaureerd. Samen met...