liturgia 1 liturgia 2;

celebranten, vrijwilligers en gasten;

lezingen, evangelie;

voorbeden;

Inleidend woord Mgr. Hurkmans

Preek Bisschop Smeets

Slotwoord Bisschop Smeets