Liturgie;

Celebranten, vrijwilligers, gasten;

1e Lezing, Evangelie;

Voorbeden;

Inleidend woord van mgr. Hurkmans

Preek van mgr. Hurkmans

Slotwoord van mgr. Hurkmans