Lithurgie;

Celebranten, vrijwilligers,gasten;

Lezingen, Evangelie;

Voorbeden;

Inleidend woord van Mgr. Hurkmans

Preek van Mgr. Hurkmans

Slotwoord van Mgr. Hurkmans