liturgie
Celebranten, vrijwilligers
Lezingen, Evangelie
Voorbeden

Inleidend woord door E.H. Antoine Bodar

Preek door E.H. Antoine Bodar