Liturgie 13e zondag
Celebranten en vrijwilligers
Lezingen en Evangelie
Preek 28 juni. E.P. Johan Verschueren S.J.
Voorbeden