Liturgie

Celebranten, vrijwilligers, gasten

Lezingen, Evangelie

Voorbeden

Inleidend Woord door de hoofdcelebrant pr. Remco Hoogma

Preek pr. Remco Hoogma

Slotwoord Mgr. Hurkmans, rector van de Friezenkerk