Liturgie,
Zegening adventskrans
Celebranten, vrijwilligers en gasten
Lezingen, Evangelie
Openingswoord
Voorbeden
Preek
Slotwoord