Vesperdienst en gespreksbijeenkomst 22 januari 2022 | Verslag

Op Zaterdag 22 januari 2022 vonden de Vesperdienst en de gespreksbijeenkomst in het kader van de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen plaats. Ds. Huib Klink was voorganger in de Dienst van Woord en Gebed. Het inleidend woord was van Pater Tiemen Brouwer. De...

Bidweek voor de eenheid van de christenen

Dit weekend begint de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Naast de Eucharistievieringen op 16 en 23 januari is er op zaterdag 22 januari een Dienst van Woord en Gebed, gevolgd door een overdenking en gesprek. De oecumenische steungroep nodigt iedereen van harte...

Agenda tot en met 27 februari

Onderstaand de agenda van de Friezenkerk voor de komende weken. Tenzij anders vermeld is de rector celebrant.   16 I 2022 10.30    Hoogmis & preek (Tweede Zondag door het jaar C) opening van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen celebrant: Zeger...

In Memoriam Rud Smit, voormalig rector Friezenkerk

Een groot hart klopt niet meer… Op Zaterdag 4 december 2021, tijdens de Advent, op weg naar het Licht, is te Bergen op Zoom in de leeftijd van 79 jaar overleden de hoogeerwaarde heer mgr R.H.M Smit – maar: “zeg maar gewoon Rud”! Geboren op 16 september 1942 te...

Kerstsamenzang

Zaterdag a.s. om 17.30 uur vindt de Kerstsamenzang plaats in de Friezenkerk. Komt u...