Kijktip: ‘Bodar ontmoet Edith Stein’

In januari werd door de KRO-NCRV een tweeluik uitgezonden van onze rector Antoine Bodar over Edith Stein, één van de meest bekende en inspirerende persoonlijkheden van de twintigste eeuw: filosofe, joods, katholiek, karmelietes en heilige. Antoine Bodar volgt haar op...

Wandeltocht en overdenking

Op 20 maart organiseert de Oecumenische Werkgroep een wandeltocht en overdenking in het kader van de vastentijd. Beginpunt is de basiliek Santa Maria Maggiore, eindpunt de basiliek Santa Croce in Gerusalemme. Details vindt u hier....

Verslag gespreksavond Oecumenisch weekend | 22 januari 2021

Gespreksthema: Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen Namens de oecumenische werkgroep heette  Albert Kappers de Nederlandse en Italiaanse deelnemers welkom. Hij illustreerde de geschiedenis van de Friezenkerk en haar oecumenische roeping als kerk voor...

Oecumenisch weekend

In het kader van de bidsweek voor de eenheid van de christenen organiseert de oecumenische steungroep zoals elk jaar het Oecumenisch weekend, dit jaar van 22 – 24 januari 2021, zie affiche. Iedereen van harte welkom! –              Vrijdag 22 januari 19.00...

In memoriam Boudewijn Kaijser

Met grote droefheid delen wij het bericht van het overlijden van Boudewijn Kaijser. Boudewijn stierf op zondag 13 december 2020, in de leeftijd van slechts 54 jaar, als gevolg van een uiterst tragisch ongeluk. Hij laat Valentina, hun zoon Giona, zijn familie en vele...

Woord van dank voor Mgr. Hurkmans

Namens de betrokkenen bij de Friezenkerk — vrijwilligers en bezoekers, pelgrims en toeristen — danken wij Monseigneur Antoon Hurkmans die na zijn emeritaat als Bisschop van ‘s-Hertogenbosch naar Rome is gekomen om hier rector te zijn van de...