Geloven

Er zijn mensen die bijna kinderlijk eenvoudig geloven en er op die manier mee om gaan. Voor anderen is het moeilijker overal in en achter alles God te zien. Misschien is het belangrijk naar een belangrijk beginsel te zoeken en vandaaruit je geloof te beleven. Het...

De tijd

We zeggen het vaak tegen elkaar: ‘wat gaat de tijd toch snel.’ Daarmee bedoelen we te zeggen dat de tijd naar ons gevoel vlug gaat. Een week begint en al vlug is het einde in zicht. Dit merkt men wanneer men een ‘Woord van de week’ schrijft voor een bepaalde groep...

Herbronnen

In de geschiedenis van de Kerk kennen wij een lange periode van herbronnen. Niet zomaar betreden paden gaan, maar zoeken naar teksten waaruit het oorspronkelijk Christelijk leven stroomt. Het ging onder andere om de bronteksten, de oudste handschriften, van de Bijbel...

Zomer

Deze zondag, 21 juni, is een bijzondere dag in de jaarkring. Het is de langste dag van het jaar. De zon is zo vroeg als mogelijk op en zo laat als mogelijk gaat ze weer onder. Een dag met veel licht. Op deze dag begint de zomer. Veel mensen merken dat aan hun gestel....

Met elkaar aan tafel

Intimiteit vieren wij door met elkaar aan tafel te gaan. Het gaat nooit alleen om eten. Een gezin gaat samen aan tafel om de gezinsband te onderhouden en te versterken. Als er in het gezin bijzonderheden zijn vieren we dat met het samen aan tafel gaan. Een verjaardag,...

Feest van de Heilige Drie-eenheid

Dankbaar mag ik mijn Woord van de week beginnen met u uit te nodigen voor de zondagsmis in de Friezenkerk. Zondag om 10.00 uur bent u welkom in de Friezenkerk om de historische uitleg over onze kerk te volgen. Om 10.30 uur begint de viering van de Hoogmis. Natuurlijk...